Sosyal güvenlik alanına katkı sağlayacak bir program olmaktır.