AYAŞ SEMPOZYUMU

(Tarım, Turizm, Çevre ve Kırsal Kalkınma)

07-08 Mayıs 2018

 

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

07-08 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara Üniversitesi, Ayaş Kaymakamlığı ve Ayaş Belediyesi tarafından Ayaş’ta Tarım, Turizm, Çevre ve Kırsal Kalkınma temalı bir sempozyum gerçekleştirilecektir. Bu sempozyumda sizleri de aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyarız.

Ankara’nın batısında şirin ve küçük bir ilçe olan Ayaş, Romalılar, Selçuklu ve Osmanlılar Dönemi’nden süregelen zengin bir tarihe sahiptir. Ayaş’ın sahip olduğu tarihi zenginlikler ve kültürel miras günümüzde turizm için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Ayrıca ilçenin kırsal altyapısı, kültürel özellikleri, şifalı kaplıcaları, sahip olduğu tarımsal potansiyel günümüzde yeterince değerlendirilememektedir. Sempozyumumuzun amacı, Ayaş İlçesi’nin geçmişi ve bugününün ortaya koyulması, sahip olduğu potansiyelin tarım, turizm, çevre ve kırsal kalkınma açısından değerlendirilmesidir. Elde edilen bilimsel çıktıların, Ayaş İlçesi’nin bu potansiyelini harekete geçirmesi için yapılması gereken çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. Sempozyumda Ayaş İlçesi, konunun uzmanı olan akademisyenler ve araştırmacılar tarafından bütün boyutları ile ele alınarak tartışılacaktır. Sempozyumda sunulacak bildiriler ve yapılacak tartışmalar akademik bir yayın haline getirilecektir. Bu vesile ile Ayaş İlçesi’nin ekonomik, sosyal ve çevresel yönden gelişimine bilimsel düzeyde katkı sağlaması beklenmektedir.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin konuları:

 • Ayaş’ta tarım
 • Ayaş’ta tarımın sürdürülebilirliği
 • Ayaş’ta hayvancılık
 • Ayaş’ta sağlık ve termal turizm
 • Ayaş’ta kırsal turizm
 • Ayaş’ta kültürel turizm
 • Ayaş’ta diğer turizm çeşitleri (inanç, hava sporları vb.)
 • Ayaş’ta kırsal kalkınma
 • Ayaş’ın kültürel değerleri
 • Geçmişten günümüze Ayaş İlçesi’nin tarihi
 • Ayaş İlçesi’nin sosyo-ekonomik yapısı
 • Ayaş’ta biyoçeşitlilik
 • Ayaş ve çevre

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, esenlikler dileriz.

Saygılarımla,

 

Doç. Dr. Mutlu YILMAZ

 Sempozyum Koordinatörü