Sempozyum konu ile ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem ve muhtemel bulguları içeren 300 kelimelik bildiri özeti gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konuları, bilimsel şartlar ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri, sempozyum kitabında yayınlanacaktır.

Sempozyuma katılmak isteyen araştırmacıların özetlerini 13 Nisan 2018 tarihine kadar ayasmyo@ankara.edu.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Özet Formu için tıklayınız.

Tam Metin Yazım Kılavuzu için tıklayınız.

Poster Bildiri İle Katılım Kuralları için tıklayınız.