Sosyal devletin gerçekleşme aracı olan Sosyal Güvelik kavramı; bireyin karşılaşacağı, ekonomik veya fizyolojik yaşamı için tehlike (risk) oluşturan olaylara karşı bir güvence arayışının ürünüdür.

Sosyal güvenlik insanlar için bir hak, devlet için bir görevdir. Ülkenin gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 22. ve 25. Maddelerinde sosyal güvenlik, ferdin ve ailesinin temel haklarından biri olarak kabul edildiği gibi anayasamızda da “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” (Madde 60) şeklinde belirtilmektedir.
Bireyin hastalıkta ve sağlıkta yarınlara güvenle bakabilmesi ancak sosyal güvenlik hakkına sahip olmasıyla mümkündür. “Sosyal Güvenlik Programı” mezunu öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen ve insanlar adına hayati önem taşıyan hakların teminini ve takibini sağlayacak, kamu, yarı kamu veya özel sektörlerin insan kaynakları ya da muhasebe birimlerinde iş imkanına sahip olabilecekleri gibi diğer meslek yüksek okulu programlarından mezun olan öğrencilerin genel haklarına da sahip olabileceklerdir.