Sevgili Öğrenciler,

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olan Ankara’nın ve ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi’nin Ayaş Meslek Yüksekokulu internet sayfasına hoş geldiniz.

Meslek Yüksekokulları,  çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip, kendi alanındaki yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilen, iş dünyasının taleplerine cevap verebilen, onların istediği doğrultuda bilgi ve beceri sahibi, yetenekli ve girişimci elemanlar yetiştirmek amacında olan eğitim kurumlarıdır.

Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Eğitimlerini tamamlayarak çalışma hayatına girecek gençleri, iş yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmek, temel hedefimizdir.

Bu hedefi gerçekleştirebilmek adına, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve okulumuz bünyesindeki tüm kaynakları harekete geçirmek üzere, büyük bir hızla, çalışmalarına devam etmektedir.

Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi çatısı altında Ayaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Meslek Yüksekokulu müdürü olarak şahsım, akademik ve idari personelimizin sizlerin amaç ve düşüncelerinizi gerçekleştirebilmeniz doğrultusunda üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk duygusundan hareketle, sizlerin mesleki ve sosyal yönden gelişiminizi sağlamak, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak en büyük idealimizdir.

Sevgi ve başarı dileklerimle,

Doç. Dr. Mutlu YILMAZ