Üniversitemiz yönetiminin geçmişten gelen değerlerimiz ışığında çizdiği perspektiften hareketle yüksekokulumuzun misyonu, sosyal güvenlik ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında teknik bilgi ve beceri düzeyi günümüz gerekliliklerini karşılayan nitelikli işgücü yetiştirmektir. Bu işgücünün aynı zaman ülke sorunlarına duyarlı, ülkemizin iktisadi ve sosyal kalkınmasına katkı sağlama amacı güden, araştıran, kendisini sürekli olarak yenileyen bireyler olarak mezun olmaları da şüphesiz misyonumuzun bir parçasıdır.