Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan   Doç.Dr. Mutlu YILMAZ

Üye Öğr. Gör. Evin MİSER

Üye Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR

İntibak Komisyonu

Başkan   Doç.Dr. Mutlu YILMAZ

Üye Öğr. Gör. Evin MİSER

Üye Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR

Burs Komisyonu

Başkan   Doç.Dr. Mutlu YILMAZ

Üye Öğr. Gör. Evin MİSER

Üye Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR

Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu Üyeleri

 Öğr. Gör. Evin MİSER

 Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR

Yemekhane Komisyonu

Üye Öğr. Gör. Evin MİSER

Üye Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR

Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Başkan   Doç.Dr. Mutlu YILMAZ

Üye Öğr. Gör. Evin MİSER

Üye Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR

Birim Kalite Komisyonu

Başkan   Doç.Dr. Mutlu YILMAZ

Üye Öğr. Gör. Evin MİSER

Üye Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR

Üye Öğr. Gör. Cihan Serhat KART

Üye Arif BEKTAŞ