ÖĞRENCİ İŞLERİ

Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Transkript Belgesi Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Kaydının Silinmesi İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Hasta Sevki Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Belgesi Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Mezun Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması

Kayıt Yenileme İş Akış Şeması

Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Diploma Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Disiplin Kurulu İş Akış Şeması

Staj Komisyonu İş Akış Şeması

Ders Muafiyeti, Uyum Komisyonu İş Akış Şeması

Çift Anadal_Yan Dal

PERSONEL

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği İşlemleri

Görev Atama İşlemi

Disiplin Soruşturması

Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri

Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri

Akademik ve İdari Personel Terfi

Akademik Kadro İlanı

Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri

Akademik ve İdari Kadroların İptal-İhdas İşlemleri

Adaylık Kaldırma İşlemleri

40-a, 40-b, 40-c, 40-d ve 31. Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri

Jüri Üyeliği Ücreti Ödenmesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ

Akademik Faliyet-Raporu

Yüksekokul Kurulu-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelikleri İşlemleri

Yüksekokul Kurulu İş Akış Süreci

 

MALİ İŞLER

Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması

Maaş Ödemeleri İş Akış Şeması

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Şeması

Aylık Akademik ve İdari Personel Maaş Ödenmesi

Bakım-Onarım

 

İÇ KONTROL

İç Kontrol İşlemleri İş Akış Süreçi

Alternatif  İş Akış Süreçleri

Eğitim-Öğretim Genel Akış Süreci