KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİSKİN YÖNETMELİK

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ