1-Müdür

2-Müdür-Yardımcıları

3-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri

4-Yüksekokul Kurulu Üyeleri

5-Yüksekokul Sekreteri

6-Özel Kalem-Yüksekokul Yönetici Sekreterliği

7-Bölüm-Başkanları

8-Yazı İşleri

9-Personel İşleri

10-Öğrenci İşleri

11-Mali İşler

12-Taşınırİşlemleri

13-Bilgi İşlem

14-Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri

15-İdari İşler