Mezun olan öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamındaki bölümlere dikey geçiş yapabilmektedir. Lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanı ile mezun olmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek mensubudur. Aldığı eğitim ve sahip olduğu donanım birçok istihdam olanağına ulaşabilmesini kolaylaştıracak niteliktedir.