Öğretim Elemanı ilan metni için https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/12/20191213-4-17.pdf