Öğretim Görevlisi Evin Miser’in 13/12/2018 tarihinde yapacağı Psikoloji dersi daha sonra telafisi yapılmak üzere ertelenmiştir.