Öğretim Görevlisi Evin Miser 15/10/2018 ile 19/10/2018 tarihleri arasında izinli olduğundan, bu tarihlerdeki dersleri daha sonra telafisi yapılmak üzere ertelenmiştir.